Balanitis Xerotica Obliterans

Muhafazakar Tedavi Seçenekleri

Giriş.

Balanitis Xerotica Obliterans ilk olarak 1928 yılında Almanya’da Stühmer tarafından tanımlanmıştı.(1) Balanitis Xerotica Obliterans (BXO) ve Lichen Sclerosus et Atrophicus (LSA) aynı hastalık için iki farklı addır. (2-3,21) BXO/LSA etyolojisi bilinmeyen bir deri hastalığıdır.(2) Hem erkekler, hem de kadınlarda görülür. LSA bu hastalık cinsel organlar haricinde ortaya çıktığında verilen isimdir. BXO ise geleneksel olarak hastalık erkek cinsel organlarını etkilediği zaman verilen isimdir. Daha eski bir ad ise kraurosis glandii et praeputii penis.(2,6) dir. Burada hastalık erkek cinsel organlarını etkilediği zaman oluşan durum açıklanmaktadır. Kadınlardaki durumlar için Lichen Sclerosus sayfasına bakabilirsiniz. BXO, 1000 erkekten yalnızca 6’sını etkileyen nadir bir hastalıktır. (21) Her yaşta erkeği etkileyebilir.(21) Geleneksel tedavi yöntemi sünnet olmuştur.16 Ne var ki şu anda muhafazakar pek çok tedavi yöntemi vardır.

Teşhis.
bxo1 (1)
Freeman ve Laymon(1941) hastalığın klasik ayrıntılı bir tanımını sunmuşlardır.(2) BXO genellikle üstderinin ucunda yüzük şeklinde beyazımsı sertleşmiş bir doku tabakası ile fark edilir. Dokunun sertleşmiş olması üstderinin geriye çekilmesini engeller. (23) Ayırt edici teşhis için Immunophenotyping yararlı olabilir. (15) Cilt biyopsisinin dokusal muayenesi kesin bir teşhis verir. (7,8,23,27) Eğer biyopsi BXO olasılığını ortadan kaldırırsa o zaman geri çekme için muhafazakar tedaviler büyük olasılıkla mümkündür. Ama biyopsi BXO varlığını doğrularsa tedavi biraz daha zordur. BXO görece olarak ciddi bir rahatsızlıktır. Üretral kanal daralmasına ve idrarın kalmasına neden olabilir. (2) BXO ‘dan kötü huylu tümörlerin gelişmesi (nadir de olsa) rapor edilmiştir. (2,23) Meffertve meslektaşları. literatürün en son bir taramasını sunmuşlardır. (17) BXO hastası ya da şüpheli BXO vakası bir tıp doktorunun gözetiminde kalmalıdır.

Geleneksel veya Muhafazakar Tedaviler.

Geleneksel tıp bilgisine göre BXO sünnet için kesin bir endikasyondur. (16) Ne var ki bu inanış, üstderinin birey için bir öneminin olmadığı zamanlardan kalmadır. Açıktır ki, durum artık bu değildir. Üstderinin işlev ve değeri artık anlaşılmıştır, ve bireyin radikal cerrahiden korunması, doktorun her zaman önceliği olmalıdır. Araştırmacılar üstderiyi koruyan başarılı BXO tedavileri rapor etmişlerdir.

İlaç Tedavisi.

Kortikosteroidler değişik derecelerde başarı ile uygulanmışlardır. (4,5). Pasieczny topikal testesteron propyonat merhemi ile tedavide başarı yakalamıştır. (7,26) Pek çok otorite Klobetasol Propyonat (clobetasol propionate) ile tedavide başarılı olmuştur. (14,19,22,24)Shelley ve meslektaşları antibiyotiklerle tedavide başarılı olmuşlardır. (25) Depasquale ve meslektaşları, ise radikal sünneti tavsiye etmekle birlikte mometason veya klobetasol kremini de (clobetasol cream) önermektedirler. (27) Dewan, BXO’nun erken aşamalarında topikal steroidler ile tedavi edildiğini yazmıştır. (30 31) Assmann ve meslektaşları.kadınlarda LSA tedavisinde takrolimus merheminin (tacrolimus ointment) etkili olduğunu yazmışlardır. (32) Klinik tecrübe bunun erkek çocuklardaki BXO’ya karşı da etkili olduğunu göstermiştir.

Cerrahi Tedavi.

Karbon Diyoksit (CO2) lazer cerrahisinin iyi sonuçlarla uygulandığı rapor edilmiştir. (9,10,11,13,20) Lezyonları buharlaştırmak için bir karbon diyoksit lazeri kullanılmıştır. Sünnet geleneksel radikal cerrahi tedavidir, ama üstderiyi feda eder. (8,23,24,26,27)

Sonuç.

BXO’nun en iyi tedavisi için halen pek çok farklı görüş vardır. Hastalığın nedeni halen bilinmemektedir, ancak Shelley et al. hastalığın nedeni olarak spirochete enfeksiyonunu varsaymaktadır. (24) Daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Ne var ki şimdiden, radikal sünnete gereksinimi ortadan kaldıran tedavi yöntemleri bulunmuştur.(29 )

Kütüphane Kaynakları

 1. Stühmer A. Balanitis xerotica obiterans und ihre Beziehungen zur ‘Kraurosis glandi et praeputii penis’.Arch Dermatol Syph (Berlin) 1928;156:613.
 2. Freeman C, Laymon CW. Balanitis xerotica obliterans. Arch Dermat Syph (Chicago) 1941;44;(4):547-559.
 3. Laymon CW, Freeman C. Relationship of Balanitis xerotica obliterans to lichen sclerosus et atrophicus. Arch Derm Syph (Chicago) 1944: 49; 57-59.
 4. Catterall RD, Oakes JK. Treatment of balanitis xerotica obiterans with hydrocortisone injections. Br J Ven Dis 1962;38:75.
 5. Poynter JH. Levy J. Balanitis xerotica obliterans: effective treatment with topical and sublesional corticosteroids. Br J Urol 1967;39(4):420-5.
 6. McKay DL Jr, Fuqua F, Weinberg AG. Balanitis xerotica obliterans in children. J Urol 1975;114(5):773-5.
 7. Pasieczny TAH. The treatment of balanitis xerotica obliterans with testosterone propionate ointment. Acta Derm Venerol (Stockholm) 1977;57:275-277.
 8. Rickwood AMK, Hemalatha V, Batcup G, Spitz L. Phimosis in Boys. Brit J Urol 1980; 52:147-150.
 9. Rosemberg SK, Jacobs H. Continuous wave carbon dioxide treatment of balanitis xerotica obliterans.Urology 1982;19(5):539-41.
 10. Ratz JL. Carbon dioxide laser treatment of balanitis xerotica obliterans. J Am Acad Dermatol1984;10:925-28.
 11. Rosemberg SK. Carbon dioxide laser treatment of external genital lesions. Urology 1985;25(6):555-8.
 12. Bale PM, Lochhead A, Martin HC, Gollow I. Balanitis xerotica obliterans in children. Pediatr Pathol1987;7(5-6):617-27.
 13. Windahl T, Hellsten S. Carbon dioxide laser treatment of lichen sclerosus et atrophicus. J Urol1993;150:868-70.
 14. Jørgensen ET, Svensson Å. The treatment of phimosis in boys, with a potent topical steroid (clobetasol propionate 0,05%) cream. Acta Dermato-Venereologica (Stockholm) 1993;73(1):55-56.
 15. Hinchliffe SA, Ciftci AO, Khine MM, et al. Composition of the inflammatory infiltrate in pediatric penile lichen sclerosus et atrophicus (balanitis xerotica obliterans): a prospective, comparative immunophenotyping study. Pediatr Pathol 1994;14(2):223-33.
 16. Meuli M, Briner J, Hanimann B, Sacher P. Lichen sclerosus et atrophicus causing phimosis in boys: a prospective study with 5-year followup after complete circumcision. J Urol 1994:152(3):987-9.
 17. Meffert JJ, Davis BM, Grimwood RE. Lichen Sclerosus. J Am Acad Dermatol 1995;32(3):393-416.
 18. Hrebinko RL. Circumferential laser vaporization for severe meatal stenosis secondary to balanitis xerotica obliterans. J Urol 1996;156(5):1735-6.
 19. Jorgensen ET, Svensson A. Problems with the penis and prepuce in children: Lichen sclerosus should be treated with corticosteroids to reduce need for surgery. BMJ 1996;313:692. (link to www.bmj.com)
 20. Kartamaa M, Reitamo S. Treatment of lichen sclerosus with carbon dioxide laser vaporization. Br J Dermatol 1997;136:356-9.
 21. Parsad D, R. Saini R. Oral Stanozolol in Lichen Sclerosus et Atrophicus. J Am Acad Dermatol 1998; 38( 2) part 1: 278-9. (link to www.vulvarpain.icom.ca)
 22. Dahlman-Ghozlan K, Hedblad MA, von Krogh G. Penile lichen sclerosus et atrophicus treated with clobetasol dipropionate 0.05% cream: a retrospective clinical and histopathological study. J Am Acad Dermatol 1999;40(3):451-7.
 23. Shankar KR, Rickwood AM. The incidence of phimosis in boys.BJU Int 1999;84(1):101-2.
 24. Neuhaus IM, Skidmore RA. Balanitis xerotica obliterans and its differential diagnosis. J Am Board Fam Pract 1999; 12(6):473-476.
 25. Shelley, WB, Shelley ED, Gruenwald MA, et al. Long-term antibiotic therapy for balanitis xerotica obliterans. J Am Acad Dermatol 1999;40:69-72.
 26. Rickwood AMK. Medical indications for circumcision. BJU Int 1999: 83 Suppl 1, 45-51.
 27. Depasquale I, Park AJ, Bracka A. The treatment of balanitis xerotica obliterans. BJU Int2000;86(4):459-465.
 28. Rickwood AMK, Kenny SE, Donnell SC. Towards evidence based circumcision of English boys: survey of trends in practice. BMJ 2000;321:792-793.
 29. Dalton JD. BXO does not require treatment by circumcision. (letter) BMJ 2000; rapid response pages.
 30. Kiss A, Csontai A, Pirot L, et al. The response of balanitis xerotica obliterans to local steroid application compared with placebo in children. J Urol 2001;165(1):219-20.
 31. Dewan PA. Treating Phimosis. Med J Aust 2003;178 (4):148-150.
 32. Assmann T, Becker-Wegerich P, Grewe M, et al. Tacrolimus ointment for the treatment of vulvar lichen sclerosis. J Am Acad Dermatol 2003;48(6):935-7.

Tıbbi Fotoğraflar

Family Practice offers a photograph of BXO. (link to www.familypractice.com)