Cinsel Organ Yaralamalarının Coğrafyası

James DeMeo

1989 yılında 
 First International Symposium on Circumcision ‘da sunulmuştur

MGMmapOLD

Şekil 1: Erkek Sünnetinin Tarihi Coğrafi Dağılımı

Koyu alanlar çok şiddetli yaralama-sakatlamaların uygulandığı bölgeleri gösterir (sünnet, derin yarıklar açma, derisini yüzme vs.). İçi boş halkalar ise daha az şiddetli cinsel organ yaralamalarını göstermektedir. ( yarmalar- ensizyon)

 

Şekil 1B: Günümüzde Erkek  Sünnetinin Coğrafi Dağılımı [NOHARMM tarafından eklenmiştir]

Günümüzde-Erkek -Sünnetinin-Coğrafi-Dağılımı

İçi boş yuvarlak halkalar : ensizyon        

Koyu alanlar: derisini soyma, sünnet, yarma

Köşeli içi boş alanlar: tıbbi görünümde ama iyileştirici amacı olmayan sünnet

 

 

Şekil 2: Kadın Sünnetinin Coğrafi Dağılımı

Kadın-Sünnetinin-Coğrafi-Dağılımı

İçi boş halkalar sünnetin mevcut olduğu ama şekli hakkında yeterli bilginin olmadığı yerlerdir

Gri alanlar kesip çıkarma ve kliteredektomi gibi şiddetli cinsel organ yaralamalarının olduğu bölgelerdir.

Koyu renkle gösterilen alanlar ise infibulasyon gibi çok şiddetli uygulamaların olduğu bölgelerdir.

 

Şekil 3: Cinsel Organ Yaralamalarının Dünya Genelinde  Dağılımı

Cinsel-Organ-Yaralamalarının-Dünya-Genelinde-Dağılımı

Arap orduları tarafından işgal edilen ya da etkilenen yerler  ( Pitcher’dan alınarak 1972). İslam imparatorluğu cinsel organ yaralamalarını dünyanın pek çok yeni bölgesine taşıdı , ve diğerlerini de etkiledi . Ne var ki, jenital yaralamalar Sahara-Altı Afrika’ya, Okyanusya’ya, ve Yeni Dünya’ya,  İslam öncesinde de ulaşmıştı.

Erkek sünnetlerinin çocuk, kadın ve zayıf etnik grupların; daha güçlü baskın erkeklere taabi kılındığı, katı sosyal hiyerarşilerin olduğu toplumlarda yaygın olduğu görülmüştür.

Textor’un “Kültürlerarası Çalışma  Özeti”(1967) erkek cinsel organ yaralamaları ile aşağıdaki diğer kültürel özellikler arasındaki pozitif ilişkiyi gözler önüne sermektedir. 

 • Yüksek Narsizm Endeksi
 • Kölelik, Kast Sistemi 
 • Yüksek Sınıf Ayrışması
 • Arazi Miras Hukukunun Erkeği Gözetmesi
 • Atasoylu düzen
 • Çıplaklığa izin verilmemesi ve sert şekilde cezalandırılması
 • Başlık Parası 
 • Aile Otoritesinin Erkekte Olması
 • Çok Eşlilik 
 • Evlilikten Sonra Yerleşimin  Erkek Tarafında Olması
 • Acı Verici Kadın İnisiasyon Törenleri
 • Ergenlerin cinsiyete tabii tutularak birbirlerinden sıkı bir şekilde ayrılmaları
 • Ortalama tatmin düzeyinin düşüklüğü
 • Bebeklere karşı gösterilen ilginin az olması
 • Yüksek Tanrı’nın mevcut, aktif, ve insan ahlakını destekleyici olması

Cinsel Organ Sakatlamalarının Arkasında Yatan Neden 

Cinsel Zevkle ilgili Anksiyetedir…

Özet

Benzer dağılımları, benzer kültürlerarası özellikleri, ve benzer fizyolojik motifleri gözönüne alındığında, erkek ve kadın jenital yaralamalarının ortaya çıkış tarih ve muhtemel yerleri  kesişmektedir.  Çocuk ve kadınların cinsel yaşamlarının baskın durumdaki erkekler tarafından çok yoğun bir baskı altında tutulduğu toplumlarda durumun sürdürüldüğü ve yaygınlaştırıldığı gözlenmektedir.

James DeMeo, Ph.D., earned his doctorate at the University of Kansas and has served on the Faculty of Geography at Illinois State University and the University of Miami. He is currently the Director of the Orgone Biophysical Research Laboratory, PO Box 1148, Ashland, OR 97520, Editor of the environmental journal, Pulse of the Planet, and author ofThe Orgone Accumulator Handbook.

Referanslar

Bettelheim, B. (1962): Symbolic Wounds, Collier Books, NY.

DeMeo, J. (1986): “On The Origins and Diffusion of Patrism: The Saharasian Connection,” Dissertation, U. of Kansas, Geography Department. University Microfilms, Ann Arbor; see section on “Male and Female Genital Mutilations,” p. 153-178.

DeMeo, J. (1987, 1988); “Desertification and the Origins of Armoring: The Saharasian Connection,” J.Orgonomy, 21(2):185-213, 22(1):101-122, 22(2):268-289.

Hosken, F. (1979): The Hosken Report on Genital and Sexual Mutilation of Females, 2nd Edition, Women’s International Network News, Lexington, Mass.

Montagu, A. (1945): “Infibulation and Defibulation in the Old and New Worlds,” Am. Anthropologist, 47:464-7.

Montagu, A. (1946): “Ritual Mutilation Among Primitive Peoples,” Ciba Symposium, October, p.424.

Murdock, G.P. (1967): Ethnographic Atlas, Pittsburgh, HRAF Press.

Paige, K. (1978): “The Ritual of Circumcision,” Human Nature, May.

Pitcher, D. (1972): An Historical Geography of the Ottoman Empire, E.J. Brill, Leiden, Map V.

Prescott, J.W. (1975): “Body Pleasure and The Origins of Violence,” The Futurist, April, p.64-74.

Prescott, J.W. (1979): Deprivation of Physical Affection As A Primary Process In The Development Of Physical Violence. In: Child Abuse and Violence. (David G. Gil, Ed). AMS Press New York pp 66-137.

Prescott, J.W. (1989): “Affectional Bonding for the Prevention of Violent Behaviors: Neurobiological, Psychological and Religious/Spiritual Determinants. In: Violent Behavior Vol. 1: Assessment and Intervention. (Hertzberg, L.J., et al., eds) P M A Publishing Corp. New York 1989, p. 109-142.

Reich, W. (1967): Reich Speaks of Freud, Farrar, Straus & Giroux, p.27-31.

Reich, W. (1973): Ether, God & Devil, Farrar, Straus & Giroux, p.67-70.

Textor, R. (1967): A Cross-Cultural Summary, HRAF Press, New Haven