Fimosisin Nedenleri ve İlaçsız Tedavisi

BRITISH JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE, September/October 1997.

Araştırma

Michel Beaugé
Erkek Cinsel Tıp Uzmanı,
Quimper Fransa

Üstderinin sinir hücreleri ve cinsel hazdaki rolü korunmuştur

Ergen Fimosisinin Nedenleri

Son 15 yıldaki önleyici tıp çalışmalarımda, yüksek eğitimlerinin ilk yılında bulunan pek çok öğrencinin rutin muayenesini yaptım. 18-22 yaşları arasındaki erkeklerde 300 fimosis vakasına rastladım.
Fimosis durumu nüfusun yaklaşık olarak %10’unda görülüyor ve üstderi açıklığının çapı sertleşmiş glansın çapından daha küçük olduğunda tanımlanıyor.
Fimosisin klasik tedavisi ister sünnet olsun, isterse de üstderiyi muhafaza eden plastik cerrahi olsun, sonuçta bir cerrahi müdahaledir. Bu tedavinin kanlı ve travmatik olması nedeniyle hastalığın etyolojisini ve daha basit tedavi imkanlarının olup olmadığını araştırma ihtiyacı hissetttim.

Alışıldık Olmayan Mastürbasyon 
Bu hastalardan elde edilen hikayelere göre, mastürbasyon uygulamaları, cinsel ilişkiyi taklit eden ve üstderinin geriye çekilmesinden ibaret olan normal mastürbasyondan farklıydı. Bu hastaların mastürbasyon şekillerini şöyle sınıflandırdım:

  • Bazıları hiç mastürbasyon yapmıyordu.

 

  • Bazıları alışıldık şekilde glansı üstderi ile okşuyorlardı fakat deriyi kasık kemiğine doğru geri çekmek yerine penisin başına doğru itiyorlardı. Bunu yapan erkeklerde, çocuklarda görülen uzun, tüp şeklindeki üstderiye halen rastlanıyordu.

 

  • Bazı durumlarda, penisi iki avuç içi arasında ya da bir el ve karın, kasıklar, bir masa, sandalye kenarı veya bir tuvalet gibi başka bir yüzey arasında yuvarlıyorlardı. Bu durumlarda penisin altındaki raphe(penisin alt orta kısmı)’nin ortada değil, iki yandan birine kayması ve üstderi açıklığının yerinin de bu şekilde kaymış olması beklenen bir durumdu.

 

  • Eller kullanılmadan yapılan mekanik stimulasyonlara rastlandı.

 

  • Interfemoral stimulasyon da tespit edildi.

Fimosisin Düzeltilmesi
Bu araştırmanın sonucunda, hastalara normal mastürbasyonu tavsiye etmek mantıklı göründü. Bununla birlikte, bir kaç hafta içinde, (en fazla üç) üstderi açıklığının penis başının geçmesine izin verecek şekilde genişlediği görüldü.
Yöntem, yumuşak dokuların kinesis terapisine benzerdir ve oldukça basittir. Daha önce tavsiye edilmemiş olması şaşırtıcıdır.
Ne var ki, kendi sağduyularını kullanarak mastürbasyon şekillerini ergenlik sırasında değiştiren hastalara da rastladım. Ayrıca mastürbasyon konusunu açmak, çok yaygın olan, ama özellikle Batı toplumlarında kendisine yapıştırılan tabu nedeni ile utanarak yapılan bir cinsel uygulamanın da üzerindeki suçluluk duygusunu kaldırmaya yardımcı oldu.

Cinsel Hazzı Korumak

Üstderinin patolojik durumlarının olmadığı bütün vakalarda bu tedavi başarılı oldu. Sonuç olarak, üstderinin kesilmesi ile ortaya çıkabilecek pek çok sorun engellendi. Üstderinin sinirleri, cinsellikteki rolü ve daha da önemlisi, ilişkide eşin vajinal mukozasını tahrişten koruyan penil şaftın hareketliliği bu tedavi ile korunmuş oldu.

Kaynak:

  • Beaugé M. The causes of adolescent phimosis. Br J Sex Med 1997; Sept/Oct: 26.