Kaynaklar ve Diğer Bağlantılar

CIRP Sünnet Hakkında Bilgiler ve Kaynaklar Derneği’nin sitesinde “sünnet” diye bilinen jenital müdahale ile ilgili her tür bilgiye ulaşabilirsiniz.

Mothers Against Circ : Sünnete Karşı Anneler Derneği (MAC) ana babalara sünnet hakkında tam bilgilendirilmiş kararlar vermelerinde yardımcı olmaktadır

faculty.washington.edu/gcd/DOC. : Sünnete Karşı Doktorlar Derneği, Washington Üniversitesi

Circumcision Resource Center Sünnet Hakkında Bilgiler Derneği, kar amacı gütmeyen, halkı ve tıp çalışanlarını sünnet konusunda aydınlatmayı amaç edinmiş bir dernektir.

NOCIRC Amerikan Ulusal Sünnet Derneği

www.sami-aldeeb.com : Dr. Sami Edip’in sayfası

Doctors Opposing Circumcision Sünnete Karşı Doktorlar Derneği, D.O.C., çocuklar üzerinde rutin sünnet uygulamasına karşı olan doktor ve diğer tıp uzmanlarının kurdukları bir dernektir. DOC’un ABD’nin 50 eyaletinde, 12 Kanada Vilayeti ve Bölgesi’nde ve 6 kıtadaki değişik ülkelerde üyeleri vardır.

Stop Infant Circumcision Society Tıp endüstrisinin faaliyetleri, ve ECS (erkek cinsel sakatlaması) hakkındaki gerçekler. Dernek ziyaretçilerini konu hakkında kendi kararlarını vermeye ve bunu başkalarıyla paylaşmaya davet ediyor

NOHARMM NOHARMM, sağlıklı erkek çocukları ve bebeklerinin sünnetine karşı organize olmuş eyleme hazır erkeklerin kurduğu, kar amacı gütmeyen bir dernektir. Amacımız erkek jenitallerinin kesilmesi ile ilgili kamuoyundaki uyanışı destekleme, ve jenital bütünlüğün bir temel insan hakkı olarak algılanmasına yardımcı olmaktır.

Circumstitions Jenital bütünlüğün sağlanması ve hangi cinsten olursa olsun çocukların jenitallerinin değiştirilmesine karşı mücadele
In Memory of the Sexually Mutilated Child

Intact  Intact yani “El Değmemiş” derneğinin amacı tedavi amaçlı olmayan erkek çocuk sünnetine son vermektir. Intact bunun için halkı bilinçlendirme, yasama ve hukuk yollarını seçmiştir. Intact’in amaçlarından biri erkek çocuk sünnetinin uluslararası alanda bir insan hakları ihlali olarak tanınmasını sağlamaktır. Intact sünnet ile çeşitli törensel ve dinsel kesmeler arasında bir ayrım yapmaktadır, ve bu ikincisi ile ilgilenmemektedir.

Circumcision Information Australia Erkek ve kız sünneti ile ilgili tıbbi, yasal, ahlaki, kültürel ve tarihsel bilgiler sunmaya çalışır.

National Coalition of Free Men  ABD’de faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen bir dernektir. Cinsel ayrımcılığın erkek ve kadınları nasıl etkilediği ile ilgilenir.

Norm UK  Halkın sünnet ve jenitallarin yapısını değiştiren diğer tıbbi uygulamalar ile ilgili bilgisini geliştirmek, ve bununla ilgili alternatif tedaviler, bilgiler ve tavsiyeler sunmak

http://www.edae.gr/circumcision.html  Yunan Dermatoloji Derneği’nin sünnet ile ilgili linkleri

http://www.eskimo.com/~gburlin/C-Web/

http://www.gentlebirth.org/archives/circumci.html sitenin konu hakkındaki linkleri

http://www.norm-socal.org  NORM’un Güney Kaliforniya’daki sitesi

http://www.jewishcircumcision.org sünneti Yahudilik açısından değerlendiren, merkezi Boston’da bulunan “Jewish Circumcision Resource Center ” örgütünün internet sitesi

http://www.jewsagainstcircumcision.org “Sünnete Karşı Yahudiler” değişik ülkelerden Yahudi asıllı eğitimli insanların sünnet geleneğine karşı internet ortamında gerçekleştirdikleri oluşum