Komplikasyon Oranları

Erkek Sünnetlerinden Kaynaklanan Dünya Çapındaki Tahmini Komplikasyon Oranları

NOT:   Şu an itibariyle çocukken jenital (cinsel) bölge yaralamalarına maruz bırakılan insan sayısı hakkında dünya çapında tutulan herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

ABD’de bile, gerçekleştirilen erkek sünnetleri ve bunlar sonucunda oluşan komplikasyonlar ve ölümler  hakkında  tutulan kesin ve gerçekçi kayıtlar yoktur.

Aşağıda sunulan  2%-10% seviyesindeki komplikasyon oranı tıbbi ortamlarda gerçekleştirilen sünnetleri yansıtır.

Sünnetlerin çoğu tıbbi ve hijyenik olmayan ilkel alet edavat ile  sağlıksız ortamlarda yapıldığı için 

komplikasyon oranının yüzde 10’u çok aştığı büyük bir olasılıktır.

Aşağıdaki rakamlar, güvenilir istatistiki kaynaklara dayanan en az tahminlerdir

Gerçekte sünnetten kaynaklanan komplikasyon oranı  100% ‘dür çünkü,

sağlıklı,  çalışan üstderisinden (sünnet derisinden) mahrum bırakılan penis sakatlanmış ve duyarsızlaştırılmıştır.

Kültürel, dini, duygusal, işlevsel, ve cinsiyet kökenli pek çok etken erkekleri bu zarar hakkında konuşmaktan alıkoymaktadır.

 

Sünnet komplikasyonlarını tahmin etmek için, bugünkü dört popülasyon grubuna dayandırılan yöntemle yapılan hesaplamalar

 

Müslümanlar

  Toplam Dünya Nüfusu:5                                                    

1,033,453,000

(1 milyar)

  Toplam erkek Nüfusu:6  

516,726,500

(516.7 milyon)

  Komplikasyon Oranı:7, 8

10%

2%

1%

  Komplikasyonu olan erkekler

 

51,672,650
(51.6 milyon)

10,334,530
(10.3 milyon)

5,167,260
(5.1 milyon)

Notlar:

5   Kaynak: Religious Populations of the World, Statistical Abstracts of the U.S. (1994):
URL http://www.medaccess.com/census95/95s1360.htm

6  100% sünnetli varsayar .

7  Komplikasyon terimini tanımlamak için kullanılan farklı teşhis yöntemleri %2 ile %10 arasında değişen farklı rakamları açıklar. Williams, N. and Kapila, L. adlı yazarlar  Complications of Circumcision. British Journal of Urology, vol. 80, pp. 1231-1236, October 1993. adlı kaynakta farklı komplikasyon türlerini tartışırlar

8  Oldukça muhafazakar olan %1 oranı iddianın geçerliliğini sağlamak için konmuştur. Amerikalı sünnet savunucusu  Thomas  E. Wiswell, M.D., bile tıbbi sünnetlerdeki komplikasyon oranının  1.7%’i aştığını ileri sürmektedir. (Circumcision in Children Beyond the Neonatal Period. Pediatrics, vol. 92, no. 6, pp. 791-793, December 1993). “Gerçek komplikasyon oranı ise bilinmemektedir” (Report of the American Academy of Pediatrics Task Force on Circumcision. Pediatrics, vol. 84, no. 4, pp. 388-391, August 1989).

 

 

Museviler

  Dünyadaki nüfusları:5  

13,451,000

(13.4 milyon)

 Toplam Erkek Nüfusu: 6  

6,725,500

(6.7 millyon)

  Komplikasyon Oranı:7, 8

10%

2%

1%

  Komlikasyonu olan erkek sayısı

672,550

134,510

67,255

Notlar:

5   Kaynak: Religious Populations of the World, Statistical Abstracts of the U.S. (1994):
URL http://www.medaccess.com/census95/95s1360.htm

6  100% sünnetli kabul eder.

7  Komplikasyon terimini tanımlamak için kullanılan farklı teşhis yöntemleri %2 ile %10 arasında değişen farklı rakamları açıklar. Williams, N. and Kapila, L. adlı yazarlar  Complications of Circumcision. British Journal of Urology, vol. 80, pp. 1231-1236, October 1993. adlı kaynakta farklı komplikasyon türlerini tartışırlar

8  Oldukça muhafazakar olan %1 oranı iddianın geçerliliğini sağlamak için konmuştur. Amerikalı sünnet savunucusu  Thomas  E. Wiswell M.D., bile tıbbi sünnetlerdeki komplikasyon oranının  1.7%’i aştığını ileri sürmektedir. (Circumcision in Children Beyond the Neonatal Period. Pediatrics, vol. 92, no. 6, pp. 791-793, December 1993). “Gerçek komplikasyon oranı ise bilinmemektedir” (Report of the American Academy of Pediatrics Task Force on Circumcision. Pediatrics, vol. 84, no. 4, pp. 388-391, August 1989).

 

 

 

 

Kuzey Amerikalılar

  Grubun Bölgedeki Nüfusu: 5

288,788,000

(288.8 milyon)

  Erkek Nüfusu:   

144,394,000

(144.4 milyon)

 Sünnetli Erkekler:9

115,515,200

(115.5 milyon)

  Komplikasyon Oranı:7, 8

10%

2%

1%

  Komplikasyonu Olan Erkekler

11,551,520
(11.6 milyon)

2,310,304
(2.3 milyon)

1,155,152
(1.1 milyon)

Notes:

5   Kaynak: Religious Populations of the World, Statistical Abstracts of the U.S. (1994):
URL http://www.medaccess.com/census95/95s1360.htm

7  Komplikasyon terimini tanımlamak için kullanılan farklı teşhis yöntemleri %2 ile %10 arasında değişen farklı rakamları açıklar. Williams, N. and Kapila, L. adlı yazarlar  Complications of Circumcision. British Journal of Urology, vol. 80, pp. 1231-1236, October 1993. adlı kaynakta farklı komplikasyon türlerini tartışırlar

8  Oldukça muhafazakar olan %1 oranı iddianın geçerliliğini sağlamak için konmuştur. Amerikalı sünnet savunucusu  Thomas  E. Wiswell, M.D., bile tıbbi sünnetlerdeki komplikasyon oranının  1.7%’i aştığını ileri sürmektedir. (Circumcision in Children Beyond the Neonatal Period. Pediatrics, vol. 92, no. 6, pp. 791-793, December 1993). “Gerçek komplikasyon oranı ise bilinmemektedir” (Report of the American Academy of Pediatrics Task Force on Circumcision. Pediatrics, vol. 84, no. 4, pp. 388-391, August 1989).

9  Yetişkin erkeklerin  80%’inin sünnetli olduğunu varsayar (geçmiş trendlere göre) Laumann, E tarafından. Circumcision in the United States, Journal of American Medical Association, vol. 277, pp. 1052-1057, April 1997.

 

 

 

 

Afrikadaki Kabile Dini Üyeleri

 Grubun bölgedeki Nüfusu: 5

69,872,000

(69.8 million)

  Erkek Nüfusu:   

34,936,000

(34.9 million)

  Sünnetli Erkekler:10

8,734,000

(8.7 million)

  Komlikasyon Oranı

10%

2%

1%

  Komplikasyonu Olan Erkekler

873,400

174,680

87,340

Notlar:

5   Kaynak: Religious Populations of the World, Statistical Abstracts of the U.S. (1994):
URL http://www.medaccess.com/census95/95s1360.htm

7  Komplikasyon terimini tanımlamak için kullanılan farklı teşhis yöntemleri %2 ile %10 arasında değişen farklı rakamları açıklar. Williams, N. and Kapila, L. adlı yazarlar  Complications of Circumcision. British Journal of Urology, vol. 80, pp. 1231-1236, October 1993. adlı kaynakta farklı komplikasyon türlerini tartışırlar

8  Oldukça muhafazakar olan %1 oranı, iddianın geçerliliğini sağlamak için konmuştur. Amerikalı sünnet savunucusu  Thomas  E. Wiswell, M.D. bile tıbbi sünnetlerdeki komplikasyon oranının  1.7%’i aştığını ileri sürmektedir.(Circumcision in Children Beyond the Neonatal Period. Pediatrics, vol. 92, no. 6, pp. 791-793, December 1993). “Gerçek komplikasyon oranı ise bilinmemektedir” (Report of the American Academy of Pediatrics Task Force on Circumcision. Pediatrics, vol. 84, no. 4, pp. 388-391, August 1989).

10   25% sünnet oranı varsayar , Table I  Prescott, J. Genital Pain vs. Genital Pleasure, The Truth Seeker, pp. 14-21, July/August 1989, 

 

 

 

 

 

Şu Anda Yaşayan Toplam Sünnetli Erkek Sayısı Tahmini
(Müslüman, Musevi, Kuzey Amerikalı, ve Afrikalı Kabile toplumlarından başkasını içermez)
647,701,200 (647.7 millyon) yaklaşık dünya erkek nüfusunun  23%’ü

Sünnet Komplikasyonu Olan Tahmini Erkek Sayısı

10%

2%

1%

64,770,120 (64.7 milyon)

12,954,024 (12.9 milyon)

6,477,007 (6.4 milyon)

Sünnete Bağlı Tahmini Ölüm Oranı
(1994 yılı tahmini sünnetli erkekler sayısına dayanır: 647,701,200)
1,295  ile  26,987 arası

 

24,000’de 1 ile  500,000’de 1 arası çocuk, tıbbi ortamlardagerçekleştirilen sünnetlerde hayatını kaybeder. [Kaynak: Thompson, Robert S. Yenidoğanlarda Rutin Sünnet: Karşı Görüş . Journal of Family Practice, vol. 31, no. 2, pp. 189-196, 1990.] NOHARMM’ın tahminlerine dayanan günlük erkek cinsel organ sakatlama sayısına göre (35,616 çocuk günde, 13 milyon çocuk yılda, bknz. Child-Victims of Genital Mutilation: Rates & Ratios), 24,000’de 1 ölüm oranı günde 1.5 ölüm anlamına gelir (541 çocuk yılda);  500,000’de 1 ölüm oranı ise, iki haftada bir ölüm anlamına gelir ( yılda 26 çocuk). Bunlar sadece tıbbi ortamlarda gerçekleştirilen sünnetlerle ilgilidir. Ölüm oranının diğer sünnetlerde çok daha yüksek olduğu sanılmaktadır. Bebek ve çocukların sünneti bir doktor tarafından yapıldığında gereksiz derecede tehlikelidir, başkası tarafından yapıldığında ise kabul edilemeyecek derecede tehlikelidir.

Notlar:

Gerçek erkek sünnet komplikasyonunun yukarıdaki tahminlerden oldukça yüksek olduğu sanılmaktadır :

  Gerçekte sünnet komplikasyon oranı %100’dür, çünkü sünnet edilmiş cinsel organ işleyen sağlıklı bir parçasından yoksun bırakılmış, ve duyarsızlaştırılmıştır. Bu ampütasyon sonucu oluşacak diğer komplikasyonlara bağlı olmaksızın kendi başına bir gerçektir.

1994’ten bu yana dünya nüfusu artmıştır.

Kabile hayatı sürmeyen Afrikalılar istatistikte yer almamıştır.

Müslüman ve Musevi olmayan gruplar istatistikte yer almamıştır

Rakamlar, ilkel şartlarda ve bazen toplu olarak yapılan sünnetlerdeki %10’dan yüksek olan komplikasyon oranını dikkate almamıştır.Bknz Significantly Increased Complication Risks with Mass Circumcisions (E. Özdemir, British Journal of Urology, vol. 80, pp. 136-139, August 1997).

 

 

 

 

 

 

 

kaynak: www.noharmm.org