Prepusun Normal Gelişimi: Doğumdan 18 Yaşına Kadar

Giriş

Genital (cinsel) organlar, doğumda olgunluktan henüz çok uzak bir durumdadırlar. Büyüme ve gelişmeleri ergenlik ve yetişkinlik süresince devam eder. Bu sayfa ve endekslenen makaleler bu gelişme hakkında bilgiler sunmaktadır. Makaleler kronolojik sıralamaya göre verilmiştir.

“Yapmaca Fimosis Teşhisi”

Prepus (üstderi, uçderi ya da sünnet derisi) gerek halk, gerekse de tıp dünyasınca büyük oranda yanlış anlaşılmıştır. Bu yanlış anlaşılma genç erkekler üzerinde pek çok gereksiz ve sakıncalı sünnete neden olmuştur.

Tipik olarak bir erkek bebek doğduğunda prepusu dar bir uç ile sonlanan uzun bir tüp görünümündedir.4,5 Geriye çekme pek çok bebek için mümkün değildir, çünkü dar uç kısım, penisin başından geriye geçmeyecektir. Bundan başka, prepusun iç mukozal tabakası, alttaki penis başının mukozal yüzeyi ile kaynaşmış haldedir. 2,4,6,10 Bu aynı zamanda geri çekilmeye de engel olmaktadır. Bu normal gelişimsel darlık kimi zaman hatalı olarak fimosis olarak adlandırılmaktadır. Gerçekte normal gelişimsel darlık fimosis değildir. Sadece gelişimin normal bir aşamasıdır.

Üstderinin altta yatan penis başına kaynaklanmış olması çoğu zaman yanlış olarak “yapışma” olarak adlandırılmaktadır. Kaynaşmış üstderi ve glans (penis başı) genellikle 3-5 yaşları arasında birbirinden ayrılacaktır, ama bu bazen daha uzun zaman alabilir. Øster, bu normal sürecin ergenlik sonrasına kadar bile tamamlanmadığı durumlarla karşılaşmıştır.6

702607

şekil 1 Bebeğin geri çekilemeyen üstderisi
(yaşi için tamamen normal) BMJ 1996;312:299.

Bebek, önce bir erkek çocuk ve daha sonra bir delikanlı ve yetişkinliğe doğru olgunlaşma sürecinde, bir dizi değişime uğrar. Prepusun  ucu genişler, ve penis boyu uzadığından sanki daha kısaymış gibi görünür. Üstderinin iç yüzeyini penis başı ile birleştiren zar bir anda yok olur ve üstderi penis başından ayrılır. Artık üstderi geri çekilebilir haldedir.

normal2

şekil 2 15 aylık bebeğin normal prepusu

ABD’deki pek çok doktor üstderinin normal gelişimi konusunda eğitilmez. Bu yüzden normal bir gelişimi hatalı olarak “fimosis” diye adlandırırlar. 9

Yukarıda da belirtildiği gibi tıp doktorlarının büyük bölümü bu sayfada yer alan bilgilerden yararlanma imkanı bulamadı, çünkü bu normal tıp eğitiminin bir parçası değildi. Pek çok hekim bugün için normal gelişimsel darlık ile fimosis arasındaki farkı ayırt edemeyecek durumdadır. Ne de üstderinin ne zaman geri çekilebilir hale geleceği sorusuna doğru olarak cevap verecek bilgiye sahiptirler. 9 Bu yanlış-eğitimli doktorlar, çocuk için travmatik olacak bir şekilde, üstderiyi zamanından önce geri çekmeye kalkışabilirler. 9 Ana babalar bu olasılığa karşı dikkatli olmalıdırlar.

Üstderi, çocuk idrarını yapmadığı zamanlar ucunu kapalı tutan kaslara sahiptir. 1,8 Bu, ana babaların ve bazı hekimlerin prepusun ucunun olması gerekenden daha az açık olduğunu düşünmelerine neden olabilir. Catzel, bir çocuğun prepusunun yanlış teşhise yer vermeyecek şekilde nasıl muayene edileceğini anlatır.10

ABD ve Birleşik Krallıkta yanlış fimosis teşhisi çok yaygındır.

Balon Oluşumu

Belli bir gelişim aşamasında bazı çocuklar “balonlama” denen bir olayı yaşayabilirler. Balonlama, işeme sırasında, içerdeki idrarın baskısı ile üstderinin şişmesidir. Bu, genellikle üç yaşlarında, üstderinin iç tabakası penis başından ayrılırken, ya da ayrıldıktan hemen sonra olur. Balon olayı, üstderinin, penis başından sağlıklı bir şekilde ayrıldığının işaretidir. Bu, üstderi normal boyutlarına doğru gelişirken rastlanan geçici bir durumdur. Balon yaralayıcı değildir, ve endişelenecek bir sorun yaratmaz. Sünnet nedeni de değildir.

Penisin olgunlaşması yıllar alabilir. Her çocuğun kendi gelişme hızı vardır. Aşağıda anlatıldığı gibi, üstderinin olgunlaşması ergenlikte de devam eder.

Bebeğin penisi, erişkin erkek penisinin görünümünü yansıtmaz. Ergenlik ve sonrasındaki cinsel gelişim pek çok değişikliğe neden olur, bunlardan biri de üstderinin geri çekilebilir hale gelmesidir.

 

Sonuç

Neredeyse bütün çocuklar, dar, geri çekilemeyen ve penis başına kaynaşmış bir üstderi ile doğarlar. Bu normal bir durumdur, ve endişe sebebi değildir. Bazı ana babalar gereksiz yere açıklık yeterince büyük değil diye üzülürler.

Üstderi kesinlikle geri çekilmemelidir. Hazır olduğunda geri gelecektir. Bunun için “doğru” bir yaş yoktur.

On yaşındaki çocukların % 50-60 oranındaki kısmı, tam olarak geri çekilemeyen üstderilere sahiptirler. Bu normaldir.16 Ergenlikten sonra, geri çekilebilme olasılığı hızla artar. 16

Eğer dar, geri çekilemeyen üstderi bir sorun haline gelirse, sünnete alternatif pek çokmuhafazakar tedavi vardır. Sünnet, böyle küçük bir sorun için modası geçmiş, radikal, travmatik, orantısız, gereksiz bir cerrahi yöntemdir.

Bu sayfayı ve buradan verilen bağlantıları okuduktan sonra üstderi ve normal gelişimi hakkında pek çok tıp hekiminden daha fazla şey biliyor olacaksınız.

Kütüphane Kaynakları

 1. Jefferson G. The peripenic muscle; Some observations on the anatomy of phimosisSurgery, Gynecology, and Obstetrics(Chicago) 1916;23(2):177-181.
 2. Deibert, GA. The separation of the prepuce in the human penisAnat Rec1933;57:387-399.
 3. Hunter RH. Notes on the development of the prepuce. J Anat1935;70(1):68-75.
 4. Gairdner D. The fate of the foreskinBrit Med J1949:2:1433-7.
 5. Spence J. On CircumcisionLancet1964;2:902.
 6. Øster J. Further Fate of the Foreskin: Incidence of Preputial Adhesions, Phimosis, and Smegma among Danish SchoolboysArch Dis Child, April 1968. p. 200-202.
 7. Wright, Joyce. Nature’s assurance that the uncircumcised glans penis will function smoothly is provided by smegmaSexology(New York), Vol 37, no. 2 (September 1970) pp. 50-53.
 8. Lakshmanan S, Prakash S. Human prepuce: Some aspects of structure and functionIndian Journal of Surgery1980;(44):134-7.
 9. Osborn LM. Metcalf TJ, Mariani EM. Hygienic care in uncircumcised infantsPediatrics1981; 67:365-7.
 10. Catzel P. The normal foreskin in the young child. (letter) S Afr Mediense Tysskrif [South Afr Med J]1982 (13 November 1982) 62:751.
 11. Wright JE. Further to “The further fate of the foreskin”: Update on the natural history of the foreskinMedical Journal of Australia(7 February 1994) ;160:134-135.
 12. Kayaba H, et al. Analysis of shape and retractability of the prepuce in 603 Japanese boysJournal of Urology, 1996;156(5):1813-1815.
 13. Imamura E. Phimosis of infants and young children in JapanActa Paediatr Jpn1997;39(4):403-5.
 14. Cold CJ, Taylor JR. The prepuceBJU Int1999;83 Suppl. 1:34-44.
 15. Morales Concepción JC, Cordies Jackson E, Guerra Rodriguez M, et al.¿Debe realizarse circuncisión en la infanciaArch Esp Urol 2002;55(7):807-11.
 16. Hill G. Circumcision for phimosis and other medical indications in Western Australian boys (Letter).Med J Aust2003;178(11):587.
 17. Hill G. Triple incision to treat phimosis in children: an alternative to circumcision (letter). BJU Int2004;93:636.
 18. Ishikawa E, Kawakita M. [Preputial development in Japanese boys]. Hinyokika Kiyo2004;50(5):305-8.
 19. Babu R, Harrison SK, Hutton KA. Ballooning of the foreskin and physiological phimosis: is there any objective evidence of obstructed voiding?BJU Int 2004;94(3):384-7.
 20. Thorvaldsen MA, Meyhoff H. Patologisk eller fysiologisk fimose?Ugeskr Læger 2005;167(17):1858-62.

 

Ana Babalar İçin Bilgiler

 

External irritants can sometimes cause a previously retractable prepuce to become non-retractable due to swelling of the tissues. If a child whose prepuce was retractable becomes non-retractable, environmental factors should be investigated. One known culprit is bubble bath. If a child is taking bubble baths and the prepuce becomes non-retractable, the bubble bath should be discontinued. See Penile Hygiene in the Intact Non-circumcised Male for comprehensive information on foreskin care.
( 9 Haziran 2005)

 

http://www.cirp.org/library/normal/