Sünnet konusundaki birinci uluslararası sempozyum açıklaması

Anaheim, California
Mart 3, 1989

  • Bütün insanların doğuştan tam ve sağlam bir vücuda hakları olduğunu tanıyoruz. Dini veya ırksal önyargılar olmaksızın, bu insan hakkını tanıyoruz.
  • Üst deri (sünnet derisi), klitoris ve dudaksılın, işlevsel normal vücut parçaları olduğunu kabul ediyoruz
  • Ana babaların veya gözetmenlerin, çocukların normal cinsel organlarının cerrahi olarak değiştirilmesine veya yok edilmesine rıza göstermeye hakları yoktur
  • Doktorların veya diğer tıp görevlilerinin bu tip cerrahi müdahalelere itiraz hakkı vardır
  • Üzerlerinde gereksiz cerrahi müdahalelere izin verebilecek yegane kimseler yetişkinlerdir.
  • Sünnet kurbanlarında tanık olduğumuz fiziksel ve fizyolojik sonuçların ışığı altında, herhangi bir gereksiz sünnet derisi, dudaksıl veya klitoris cerrahi müdahalesine karşı olduğumuzu belirtiriz
  • Ayrıca rıza gösterme yaşına ulaşmamış çocuklar üzerindeki herhangi bir sünnet operasyonuna karşı olduğumuzu belirtiriz. Bu konuda ilerde yapılacak olan araştırmaları destekleriz.
  • Tıp dünyasını insan sünneti hakkında şu anda mevcut olan bilgiyi, değerlendirmeme, yanlış aktarma veya gizleme konusunda sorumlu tutarız.
  • Rutin olarak sünnet operasyonu yapan doktorlar ve diğer tıp görevlileri, tıbbın birinci ilkesi olan “Önce Zarar Verme” ilkesini ihlal ediyorlardır. Ayrıca sünnet operasyonu gerçekleştiren herhangi bir kimse Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Açıklamasının 5. maddesi olan ” Hiç kimse işkenceye, ve aşağılayıcı ve yaralayıcı insanlık dışı müdahaleye maruz bırakılamaz” maddesini ihlal ediyorlardır.