Sünnet ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Giriş

Tarih.

20. yy’ın ilk dönemlerinde, pek çok Amerikalı doktor, sünnetin, bir erkeğin cinsel yolla bulaşan hastalıklara(CYBH) yakalanma riskini azaltacağı kannatine vardı. Bu kanaat, hijyenle ilgili popüler inançlara dayanıyordu ve bunu destekleyecek bilimsel araştırmalar veya yazılı belgeler yoktu. Buna bakılmaksızın I. ve II. Dünya Savaşı yıllarında, ABD’den ve diğer uluslardan sayısız erkek, CYBH’a yakalanma riskini azaltmak gerekçesiyle orduları tarafından sünnet edildi.

Kendi yayınladığı bir broşürde, (Sünnet: Anababanın Yaşamsal Kararlarından Biri) Aaron J. Fink, açığa çıkan ve kurumuş glans ve mukozanın, daha “sert” olacağını, ve bu yüzden enfeksiyona daha az maruz kalacağını iddia etmiştir. Bu iddia, The New England Journal of Medicine’ de bile yayınlanmıştı, ama bunu destekleyecek herhangi bir bulgu yoktur. (5,10,13)

Davranış.
Sünnetli erkeklerin, riskli cinsel davranış içine girme eğilimlerinin daha yüksek olduğu belgelenmiştir. Hooykaas ve meslektaşları(3) Laumann ve arkadaşları da aynı sonucu ABD için bulmuştur. (9) Michael et al. sünnet olamamış İngiliz erkekleri ve genelde sünnetli Amerikan erkekleri arasında yaptığı karşılaştırmada, ikincisinde daha değişken cinsel davranış, daha az kondom kullanımı, ve daha fazla CYBH tespit etmiştir. (12)

Bağışıklık.
Fleiss et al. enfeksiyona karşı, prepus tarafından sağlanan pek çok doğal koruma mekanizmasından bahsetmiştir.(10) Prepusun hastalığa karşı pek çok immunolojik koruması vardır. (10) Bu mekanizmalar, neden cerrahi-olarak-değiştirilmiş sünnetli erkeklerin daha fazla CYBH’a yakalanma riski olduğunu açıklar. Kuru mukoz membranlar, doğal olarak nemli olanlara göre enfeksiyona daha açıktırlar.

Üstderi (sünnet derisi), glans penisi doğal olarak nemlendirir, ve bu şekilde enfeksiyona karşı optimum sağlıklı koşulda tutar. Prepus altındaki nem ayrıca, bakterilerin hücre duvarlarına saldırıp bunları yokeden lizozomları barındırır. (1,10) Laumann et al. Ulusal Sağlık ve Sosyak Hayat Araştırmasından elde edilen verileri incelemiştir. (8) Sünnetin hastalıktan koruyucu herhangi bir yönünü bulamamışlardır. Aslında aksi yönde bir eğilim bile sözkonusu olabilir.(9) Üstderinin yokluğu, hayatları boyunce pek çok seksüel partnerleri olan erkeklerin bakteryel CYBH’ı ile bağlantılı idi. Sünnet olmamış erkeklerde sıfır oranına karşı sünnetli erkeklerde 25.4/1000 ” chlamydia” oranı bulundu, herpes oranı da, sünnetlilerde 14.9/1000 iken, sağlam erkeklerde 8.1/1000 oranına düşüyordu.(9)

Tanne, ABD’deki HIV enfeksiyonu, herpes, HPV enfeksiyonu ve hepatit B dahil olmak üzere CYBH salgınını araştırmıştır.(11) ABD’deki CYBH görülme sıklığı sanayileşmiş ülkeler arasındaki en yüksek orandır. Bu, ABD’de sünnetin sıklığı düşünüldüğünde şaşırtıcı değildir: Laumann ve meslektaşlarının araştırmasına göre, Ulusal Sağlık ve Sosyal Yaşam Anketi’nden alınan verilere göre, 1992 yılında, 18 ve 59 yaşları arasındaki ABD doğumlu erkeklerin %77’si sünnetli idi.(9) Bu yüksek oran, sanayileşmiş ülkeler arasında tektir. (8)

Doğal Koruma.
Bütün tıbbi literatürde sünnetin CYBH’a karşı koruma sağladığı ile ilgili herhangi bir bulgu yokken, son yapılan çalışmalar, sağlam penisin, çeşitli CYBH’ın bulaşmasına karşı koruma sağlayabileceğini göstermektedir. (2-7, 12, 13,9) Storms‘a göre;
Hollanda’daki sünnetli erkeklerin, daha fazla riskli cinsel davranış içersine girdiklerini, ve daha yüksek CYBH oranına sahip olduklarını belirtmişlerdir.

Son yapılan çalışmalar, sünnetli erkeklerin, belsoğukluğu, frengi, ve jenital siğillere daha fazla yakalanma riski olduğunu göstermiştir. Erkekler, insan papilloma virüs lezyonlarına, ve herpes virüs enfeksiyonlarına, sünnet durumlarına bakılmaksızın, eşit yakalanma şansına sahiptirler. En azından dört araştırma, insan bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesi virüsü enfeksiyonunun, sünnetli erkeklerde daha sık görüldüğünü göstermiştir. (8)

Son yapılan çalışmalar sünnetli erkeklerin urethritis,(2) belsoğukluğu,(8) frengi,(9) jenital siğillere (4,8) ve chlamydia(9) hastalıklarına yakalanma riskinin daha fazla olduğunu göstermiştir. Cook, jenital siğillerin oluştukları zaman, üstderinin korumasının en zayıf olduğu, penis ucunda oluştuğunu keşfetmiştir.(4) Van Howe’un tıbbi literatür taramasıtavsiye edilir. Van Howe şu sonuca varır:

Tespit edilebilen tek eğilim, sünnetli erkeklerin Jenital Ülser Hastalığı (JÜH)’na karşı daha hassas oldukları, sünnet olmamış erkeklerin ise uretritise daha fazla yakalanma şansı olduklarıdır. Şu anda sanayileşmiş ülkelerde uretritis JÜH’ten daha yaygındır. Özet olarak, tıbbi literatür, sünnetin CYBH’ı önlediği varsayımını desteklemez. (13)

Britanya Cinsel Davranışlar ve Hayat Şekilleri Araştırması, sünnetli erkeklerin CYBH’a daha fazla yakalandıklarını, ama farkın istatistik olarak önemli olacak büyüklükte olmadığını söylemiştir.(14) Bulgular, CYBH’ı önlemek için sünneti desteklememektedir. Her şey hesaba katıldığında, sünnet olmama tercih edilmelidir. 

Kaynak: http://www.cirp.org/library/disease/STD/
Referanslar

 1. Prakash S, Raghuram R, Venkatesan, et al. Sub-preputial wetness – Its natureAnn Nat Med Sci(India) 1982; 18(3):109-112.
 2. Smith GL, Greenup R, Takafuji ET. Circumcision as a risk factor for urethritis in racial groupsAm J Public Health1987; 77: 452-4.
 3. Hooykaas C, van der Velde FW, van der Linden MM. et al. The importance of ethnicity as a risk factor for STDs and sexual behaviour among heterosexualsGenitourin Med1991; 67(5): 378-83.
 4. Cook LS. Koutsky LA. Holmes KK. Clinical presentation of genital warts among circumcised and uncircumcised heterosexual men attending an urban STD clinicGenitourin Med1993; 69: 262-264.
 5. Cook LS, Koutsky LA, Holmes KK. Circumcision and sexually transmitted diseasesAm J Public Health1994; 84: 197-201.
 6. Donovan B, Bassett I, Bodsworth NJ. Male circumcision and common sexually transmissible diseases in a developed nation settingGenitourin Med1994; 70: 317-20.
 7. Donovan B, Bassett I, Bodsworth NJ et al. Herpes simplex virus type 2 infection of heterosexual men attending a sexual health centreMed J Aust1994,160:69-70.
 8. Storms MR. AAFP Fact Sheet on neonatal circumcision: a need for updatingAm Fam Physician1996;54(4):1216-17.
 9. Laumann EO, Masi CM, Zuckerman EW. Circumcision in the United States: prevalence, prophylactic effects, and sexual practiceJAMA1997;277:1052-7.
 10. Fleiss PM, Hodges FM, Van Howe RS. Immunological functions of the human prepuceSex Transm Inf1998;74:364-7.
 11. Tanne JH. US has epidemic of sexually transmitted diseaseBMJ1998;317:1616. (Link to www.bmj.com)
 12. Michael RT, Wadsworth J, Feinleib J, et al. Private sexual behavior, public opinion, and public health policy related to sexually transmitted diseases: a US-British comparisonAm J Public Health1998;88(5):749-54.
 13. Van Howe RS. Does circumcision influence sexually transmitted diseases?: A literature reviewBJU Int1999; 83, Suppl 1:52-62.
 14. Dave SS, Johnson AM, Fenton KA, et al.Male circumcision in Britain: findings from a national probability sample surveySex Trans Infect 2003;79:499-500.

(Son güncelleme 13 December 2003) http://www.cirp.org/library/disease/STD/